Về Viện Di Động

Meta cho biết đang có kế hoạch tích hợp AI vào các mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp

Meta cho biết đang có kế hoạch tích hợp AI vào các mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp