Về Viện Di Động

Có nên sạc pin laptop liên tục hay không? Cách sạc pin được khuyến khích

Có nên sạc pin laptop liên tục hay không? Cách sạc pin được khuyến khích