Về Viện Di Động

Samsung sẽ ra mắt màn hình có thể cuộn và trượt trong tương lai

Samsung sẽ ra mắt màn hình có thể cuộn và trượt trong tương lai