Về Viện Di Động

Sửa điện thoại bị vô nước bao nhiêu tiền? Nên sửa ở đâu uy tín?

Sửa điện thoại bị vô nước bao nhiêu tiền? Nên sửa ở đâu uy tín?