Về Viện Di Động

Tai nghe AirPods và AirPods Pro sạc nhanh như thế nào và mất bao lâu để sạc đầy?

Tai nghe AirPods và AirPods Pro sạc nhanh như thế nào và mất bao lâu để sạc đầy?