Về Viện Di Động

Thay màn hình iPhone 6 Plus bao nhiêu tiền? Vì sao nên thay màn hình điện thoại tại Viện Di Động?

Thay màn hình iPhone 6 Plus bao nhiêu tiền? Vì sao nên thay màn hình điện thoại tại Viện Di Động?