Thiết bị MacBook màn hình gập có thể hoạt động như thế nào trong 2022?

Thiết bị MacBook màn hình gập có thể hoạt động như thế nào trong 2022?