Về Viện Di Động

Người dùng có thể sử dụng Find My để tìm kiếm iPhone dù thiết bị đang tắt máy, ngoại tuyến hay tắt định vị

Người dùng có thể sử dụng Find My để tìm kiếm iPhone dù thiết bị đang tắt máy, ngoại tuyến hay tắt định vị