Về Viện Di Động

True Tone là gì? Có nên bật công nghệ này suốt không?

True Tone là gì? Có nên bật công nghệ này suốt không?