Về Viện Di Động

Apple sẽ mang cái tên quen thuộc quay trở lại với người dùng?

Apple sẽ mang cái tên quen thuộc quay trở lại với người dùng?