Các cách để chuyển thẻ AirTag đã kích hoạt sang cho người dùng iPhone khác?

Các cách để chuyển thẻ AirTag đã kích hoạt sang cho người dùng iPhone khác?