Cần nên xử lý màn hình iPhone XR bị vỡ như thế nào?

Cần nên xử lý màn hình iPhone XR bị vỡ như thế nào?