Về Viện Di Động

Để sở hữu iPhone 11, người Singapore chỉ cần làm việc 9 ngày, còn người Việt cần đến 3 tháng

Để sở hữu iPhone 11, người Singapore chỉ cần làm việc 9 ngày, còn người Việt cần đến 3 tháng