Về Viện Di Động

MacBook vừa sạc vừa dùng: Có nên không? Sạc MacBook sao cho đúng?

MacBook vừa sạc vừa dùng: Có nên không? Sạc MacBook sao cho đúng?