Về Viện Di Động

Có nên sạc MacBook qua đêm, sạc 24/24 không?

Có nên sạc MacBook qua đêm, sạc 24/24 không?