Về Viện Di Động

Nhà máy Foxconn Ấn Độ cắt giảm 50% sản lượng iPhone 12 của Apple

Nhà máy Foxconn Ấn Độ cắt giảm 50% sản lượng iPhone 12 của Apple