Về Viện Di Động

Snapdragon 8 gen1 là tên chính thức tiếp theo của bộ vi xử lý mới từ Qualcomm

Snapdragon 8 gen1 là tên chính thức tiếp theo của bộ vi xử lý mới từ Qualcomm