Về Viện Di Động

Snapdragon 8 Gen 1 ra mắt với Cortex-X2, GPU Adreno 730, cung cấp sức mạnh cho các thiết bị Android hàng đầu

Snapdragon 8 Gen 1 ra mắt với Cortex-X2, GPU Adreno 730, cung cấp sức mạnh cho các thiết bị Android hàng đầu