Về Viện Di Động

Trợ lý ảo Siri của Apple có thể hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt

Trợ lý ảo Siri của Apple có thể hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt