Về Viện Di Động

USB Type-C là gì? Cấu tạo và ưu, nhược điểm của cổng kết nối mới này

USB Type-C là gì? Cấu tạo và ưu, nhược điểm của cổng kết nối mới này