Về Viện Di Động

Xuất hiện video có sự xuất hiện của Galaxy S21+ 5G và được đặt lên bàn cân so sánh với iPhone 12 Pro Max

Xuất hiện video có sự xuất hiện của Galaxy S21+ 5G và được đặt lên bàn cân so sánh với iPhone 12 Pro Max