Về Viện Di Động

Bạn có nên đeo Apple Watch trong khi đi tắm hay không?

Bạn có nên đeo Apple Watch trong khi đi tắm hay không?