Về Viện Di Động

Cổng sạc MagSafe trên MacBook là gì? Công nghệ này có gì mới?

Cổng sạc MagSafe trên MacBook là gì? Công nghệ này có gì mới?