Về Viện Di Động

Galaxy S21 FE sẽ đi kèm với viên pin dung lượng lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn

Galaxy S21 FE sẽ đi kèm với viên pin dung lượng lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn