Về Viện Di Động

MacBook Air 2023 sẽ có gì mới? Kích thước 15 inch và sử dụng chip Apple M3

MacBook Air 2023 sẽ có gì mới? Kích thước 15 inch và sử dụng chip Apple M3